Çanakkale Web Haber

URAL “ BAROLARIN BÖLÜNMESİ ADALETİ BİTİRİR

  • URAL “ BAROLARIN BÖLÜNMESİ ADALETİ BİTİRİR
Siyaset
23 Haziran 2020

URAL “ BAROLARIN BÖLÜNMESİ ADALETİ BİTİRİR

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural Avukatlık Kanununun barolar kısmı ile ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto etmek için Türkiye’ nin dört bir tarafından “ Savunma Yürüyor” eylemi ile Ankara’ ya yürüyüş Başlatan Bara başkanlarının Ankara girişlerinin polis tarafından engellenmesi ve ortaya çıkan darp edilmeleri nedeni ile yazılı bir açıklma yaptı. 1 gün boyunca oturma eylemi yaptıktan sonra yürüyüşlerine izin verilen ve Anıtkabire çıkan baro başkanlarının her zaman yanında olacaklarını ifade ederek açıklamasında şu cümlelere yer verdi. “Son günlerde ülkemizi uluslararası düzeyde zor durumda bırakan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yurttaşları tarafından üzüntüyle izlediği olaylar yaşanmaktadır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişiklik girişimini savunmak için tepki gösteren baro başkanlarımız, Avukatlık mesleğinin asıl sorunlarının çözümü yerine, Baroların yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik çalışmaların yersizliğine dair itirazları için sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaşmışlardır. Ankara girişinde baro başkanlarımız polis barikatıyla karşılaşmışlardır. Valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirten kolluk kuvvetleri, Baro Başkanlarımızın Anıtkabir’e kadar yürümelerine engel olmuştur. Şehrin girişinde polis tarafından durdurulan adalet savunucularımız, barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanmak isteyince darp edilmişlerdir.”

ÇOKLU BARO SİSTEMİ, BAROLARIN BÖLÜNMESİ ANLAMINA GELİYOR

“İktidar; Anayasal hakları gasp ederek sergilediği faşist ve diktatör tavırları ile savunmaya, hukuka ve adalete bakış açılarının ne olduğunu tüm kamuoyuna duyurmuştur. On binlerce avukatı temsil eden Baro Başkanlarının itilip kakılması, bağımsızlığın ve hukukun üstünlüğünü temsil eden cübbelerine yapılan saygısızlık, adalet bekçileri olan savunmanın temsilcilerine karşı gerçekleştirilmiş hukuk dışı tavır;  bu ülkede anti demokratik uygulamaların olduğunu ispat etmiştir. Hak arama hürriyetinin güvencesi olan Avukatlık mesleğinin acil olarak çözülmesi gereken sorunları; yargılamada savunmanın giderek zayıflaması ve adalete olan güvenin zayıflaması konularının çözümü için gündem oluşturulması gerekirken, Baroların yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi çalışmaları AKP’nin tamamen baroları,  bazı grupların etkisi altına almak istemesi ve yargının da siyasallaşmasını isteyerek tek adam tarafından yönetilen bir baro sisteminin oluşturulması çabalarıdır.  Avukatların ekonomik ve sosyal anlamda ciddi sorunları bulunmaktayken, Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikte ısrar edilmesinin altında yatan nedenler başkadır. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü alınmadan Avukatlık Kanunu’nda tek taraflı değişiklik yapmak yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti anlayışına açıkça zarar verecektir. Çoklu baro demek, Avukatların aynı siyasi görüş çatısı alında birleşmesi, baroların bölünmesi demektir. Adli Yardım hizmeti alan vatandaşlarımızın mağdur edilmesi, avukatlık mesleğinin kurallarına uygun çalışıp çalışmadığı denetiminin sekteye uğraması demektir. Aynı siyasi görüş çatısı altında oluşan baroya mensup Avukatların üstlendiği davalarda, Hakim ve Savcıların iradelerinin etkilenmesi, yanlı kararlar verilmesine sebep olunması demektir. Kamuoyunu meşgul eden ve planlanan değişiklikler gerçekleştiğinde hedeflenen; baroların etkisizleştirilmesi, işlevsizleştirilmesi ve siyasallaştırılmasıdır.” 

BAROLARIN PARÇALANMASI ADALETİ BİTİRİR

“Baroların bölünüp parçalanması adaleti bitirir. Adaletin bittiği ülkede de refah ve huzur olmaz. Çoklu baro demek yargıyı ele geçirmek demektir. Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, Anayasal bir hak olduğu unutulmamalıdır. Anayasa ile güvence altına alınan gösteri ve yürüyüş hakkı hukukçular tarafından bile kullanılamıyorsa; ülkede en acil ihtiyacın ADALET olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hukuksuzluğun ortasında karanlığı aydınlatan bu hak arama çabaları adalete olan açlıktandır.Demokrasiyi askıya alan tek kişi rejiminin Barolara reva gördüğü bu muameleye susmak ; hukuk devletinin .çöküşüne susmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ; hukuk devleti , savunma hakkı ,  hukukun üstünlüğü kavramları ve  savunmasız hukuk olmayacağının mücadelesini korkmadan veren ve biat etmeyen gerçek hukuk insanlarının her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı bütün kamuoyuna saygılarımızla açıklıyorum.”

Etiketler: 
metin ümit ural
chp çanakkale il başkanı