Çanakkale Web Haber

ÖZDEMİR "KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR OLDUĞU BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

  • ÖZDEMİR "KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR OLDUĞU BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"
Gündem
07 Mart 2022

ÖZDEMİR "KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR OLDUĞU BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Özdemir Dernek Yönetim Kurulu adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "8 Mart, tüm dünyada, geçmişten bu yana; fabrikada, tarlada, evde, sokakta toplumsal baskılara, savaşa, sömürüye ve eşitsizliğe boyun eğmeyen, bunların yok edilmesi için uğraşan, direnen kadınların günüdür. Ülkemizdeki popülist ve bağnaz siyaset, evde, okulda, işyerinde, sosyal yaşamda ‘fıtrat’ diyerek eşitsizliği körükleyip, kadınların hak ve yaşam alanlarını giderek daraltmakta ve bunu normal, doğal, olağanmış gibi düşünmeyi dayatmaktadır. Cumhuriyet kazanımları yavaş yavaş elimizden alınmaktadır. Ülkemiz her gün birkaç kadının öldürüldüğü ve suçluların cezasız kaldığı bir haldedir. Kadınlar her alanda ayrımcılığa uğrayarak eve kapatılmaya çalışılmaktadır. Ne yazık ki; cinsiyet eşitliğinde, kadınların eğitime katılımında son sıralarda yer alan ülkemiz, kadına yönelik şiddette ve çocuk gelin sayısında en üst sıralarda yer almaktadır. Kadınların yaşadığı bu sorunların sahibi, kaynağı kendileri değil, toplumsal yapıdır. Çözüm de toplumun her kesiminin bu sorunların farkına varması ve kadın erkek birlikte çalışarak çeşitli önlemler alınmasıdır. Eşitsizliğin kaynağını kurutmak için eğitim gerekmektedir ama sadece eğitim yetmez. Bu bilinçle;
Bilimin, demokrasinin ilerlemesi ve toplumsal kalkınma için kadınların her alanda eşit varoluş koşullarının yaratılması, Kadınların toplumun temel – eşit öznesi olması, Tüm insanlık üzerindeki sömürünün, baskının ortadan kaldırılması, Kadına yönelik şiddetin son bulması, Siyasette, sanatta, bilimde, hukukta kadınların eşit temsil edilmesi, Laik-bağımsız- eşit-özgür bir ülke, Kız çocuklarının ülkenin her yerinde, eğitimin her aşamasında eşit biçimde yer alması için; Köy Enstitüleri ruhuyla çalışmaya devam ediyor, kadınların eşit ve özgür olduğu, barış içinde bir ülke için birlikte mücadele edeceğimiz daha çok 8 Martlarımız olsun diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler: 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği